PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG DỤ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai01:51:52 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai01:39:56 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai01:36:16 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9751
4Khách vãng lai01:24:05 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong.aspx
5Khách vãng lai01:16:55 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
6Khách vãng lai01:14:10 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
7Khách vãng lai01:14:05 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
8Khách vãng lai01:13:59 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
9Khách vãng lai00:20:46 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
10Khách vãng lai00:16:25 http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24440
20 1 2019