PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG DỤ
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1ANguyễn Thị Khuyên
2Tiếng Việt1BBùi Thị Quyên
3Tiếng Việt2AHà Hồng Vân
4Tiếng Việt2BNguyễn Thị Sóng
5Tiếng Việt3AĐào Thị Thu Hương
6Tiếng Việt3BNguyễn Thị Hoa Hồi
7Tiếng Việt4AVũ Thị Hằng
8Tiếng Việt4BPhạm Hải Yến
9Tiếng Việt5AKim Thị Nhanh
10Tiếng Việt5BDương Thị Phương