PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG DỤ
ĐỀ TRẮC NGHIỆM ONLINE
 
Chú ý: Học sinh tham gia tự nguyện, không bắt buộc phải tham gia!
 
 
Hướng dẫn các em dùng MÁY TÍNH đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
Hướng dẫn các em dùng ĐIỆN THOẠI đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
 
Bản quyền thuộc về Trường Tiểu học Hồng Dụ
Địa chỉ: Xã Hồng Dụ - Huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương - Điện thoại 03203767310
Hiệu trưởng: Phạm Thị Minh Huệ
Đăng nhập